Tutkimushanke Sivu päivitetty viimeksi 6.2.2024

Osallistavuus lainvalmistelussa. Esittävien taiteiden ja museoiden rahoitusjärjestelmän uudistusprosessi (KulttuuriVOS)

  • Hankkeen kesto: 2017 — 2018
  • Julkaisuja : 1

Opetus- ja kulttuuriministeriö on valmistellut esittävän taiteen ja museoiden rahoitusjärjestelmän uudistusta. Tätä valmistelua on tehty laajasti kenttää osallistamalla, prosessia on fasilitoinut Sitra. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen tutkimus tarkastelee kyseisen lainvalmisteluprosessin osallistavuutta. Tutkimuksen avulla selvitetään, miten prosessin osallistava elementti toimi ja voidaanko sen perusteella kehittää malleja osallistamiseen jatkossa. Tutkimuksen rahoittaja on Sitra.

KulttuuriVOSista muualla:
http://minedu.fi/kulttuurivos
https://www.sitra.fi/hankkeet/kulttuurivos-uudistus/

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee kulttuurin rahoitusjärjestelmän (VOS) uudistusta, joka koskee valtion myöntämää rahoitusta museoille ja esittäville taiteille. Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen asetti elokuussa 2016 hanketta varten 20-henkisen asiantuntijatyöryhmä (ATR). Sen tehtävänä oli uudistaa rahoitusjärjestelmää siten, että se ottaa huomioon toimijakentässä ja yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset ja tulevaisuuden haasteet, tukee laadukasta ja vaikuttavaa toimintaa sekä kannustaa uudistuksiin.

Ensimmäinen vaiheen aikana asiantuntijaryhmä piti useita keskinäisiä työpajoja ja lisäksi järjestettiin neljä sidosryhmätilaisuutta, joihin kuhunkin osallistui 150–200 alan toimijaa. Sitra fasilitoi kentän keskustelua uudistuksesta tavoitteena osallistaa alan toimijoita jo valmisteluvaiheessa. Lisäksi Sitra toteutti prosessia tukevia selvityksiä ja piti yllä Facebook-keskusteluryhmää. Ensimmäisen vaiheen tuloksena ilmestyi #KulttuuriVOS – Teesit ja rahoituksen periaatteet –julkaisu (14.2.2017). Se esittää näkemyksen suomalaisen kulttuurikentän nykytilasta, muutostarpeista ja tavoitetilasta sekä siitä minkälainen rahoitusjärjestelmä tukisi näitä tavoitteita.

Toinen vaihe käynnistyi 17.2.2017, ja se perustui ministeriön ja asiantuntijaryhmän työskentelyyn. Prosessin aikana järjestettiin kaksi keskustelutilaisuutta, joissa sidosryhmät kommentoivat työn sen hetkistä tilannetta. Ehdotus hallituksen esitykseksi luovutettiin eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terholle 17.1.2018. Sitra kokosi Dialogia!-käsikirjaan parhaita käytäntöjä osallistavan lainsäädäntöprosessin tueksi.

 

Hankkeen tutkijat

Tutustu myös näihin hankkeisiin