Cuporen taustajoukkoihin uusia asiantuntijoita

Uutiset   16.10.2018  

selective focus photography of people sitting on chairs while writing on notebooks

Äskettäin toimintansa käynnistäneen Cuporen hallituksen lisäksi Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiölle on nimetty uusi neuvottelukunta vuosille 2018-2020.

Neuvottelukunnassa uusina jäseninä aloittavat Taiteen edistämiskeskuksen kehittämispäällikkö Eva-Maria Hakola, Museoviraston kehittämisjohtaja Pirjo Hamari, Jyväskylän yliopiston professori Outi Fingerroos sekä Suomen Kuntaliiton erityisasiantuntija Johanna Selkee. Eva-Maria Hakola siirtyy nyt Cuporen taustaorganisaatiossa eri rooliin, sillä viimeiset kolme vuotta Hakola on toiminut Cuporen hallituksessa.

Työtään neuvottelukunnassa jatkavat Suomen kulttuurirahaston yliasiamies Antti Arjava, Aalto-yliopiston dosentti, KTT Annukka Jyrämä, opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriasiainneuvos Esa Pirnes sekä Jyväskylän yliopiston professori Janne Vilkuna.

Säätiön neuvottelukunta arvioi säätiön ja tutkimuskeskuksen toimintaa ja antaa asiantuntija-apua tutkimuksen suuntaamisessa. Neuvottelukunnassa ovat edustettuina keskeiset suomalaiset kulttuuritutkimuksen piirissä toimivat yliopistot ja tutkimuslaitokset.

Neuvottelukunnan toimikausi on 1.7.2018-31.12.2020. Neuvottelukunta koostuu opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Jyväskylän yliopiston nimeämistä edustajista.

Cupore on Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön ylläpitämä tutkimuskeskus.  Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön perustivat Jyväskylän yliopisto ja Suomen Kulttuurirahasto vuonna 2002, ja sen tarkoituksena on seurata suomalaisen ja kansainvälisen kulttuuripolitiikan kehitystä ja edistää sitä koskevaa tutkimustyötä, asiantuntemusta ja tiedonvälitystä. Opetus- ja kulttuuriministeriö oli yksi säätiön perustamisen aloitteentekijöistä ja on osaltaan vastannut sen tutkimustoiminnan rahoittamisesta.