In memoriam: Säätiön asiamies Jaakko Eskola 1955 – 2017

Uutiset   19.12.2017  

Oikeustieteen kandidaatti, toimitusjohtaja ja reservin kapteeni Jaakko Eskola menehtyi sairauskohtaukseen 1.11.2017 Helsingissä. Hän oli syntynyt 23.3.1955 Nurmijärvellä.

Jaakko Eskola kirjoitti ylioppilaaksi Vantaan yhteiskoulusta vuonna 1974 ja aloitti oikeustieteen opinnot Helsingin yliopistossa vuonna 1977. Samana vuonna hän aloitti työt musiikkielämän palveluksessa Teostossa lakimiehenä ja sittemmin varatoimitusjohtajana.

Näiden tehtävien jälkeen hänestä tuli OPUS osakeyhtiön omistaja ja toimitusjohtaja. Lakiasiainpalveluja tarjoava yhtiö keskittyi tekijänoikeudellisiin kysymyksiin ja alan koulutuksen kehittämiseen. Eskola paneutui perusteellisesti tehtäviinsä. Hänelle oli ominaista kunnioittava suhtautuminen lähimmäisiin. Hän ei tinkinyt työssään ja toimissaan milloinkaan tavoittelemasta oikeudenmukaisuutta. Hän piti kiinni periaatteistaan ja hänen inhimillisyyttään ja rehtiyttään arvostettiin laajasti.

Luottamus ja vastuuntunto merkitsivät myös sitä, että tehtävät laajenivat säätiöihin ja yhdistyksiin. Eskola oli 1980-luvulta lähtien Suomen tekijänoikeudellisen yhdistyksen pääsihteeri, mitä hän piti suurena kunniatehtävänään. Hän oli Teoston ajoistaan lähtien kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu tekijänoikeuden asiantuntija ja hänen kosketuspintansa kulttuurin eri osa-alueisiin laajeni ajan kuluessa. Eskola oli myös Kullervo Linnan säätiön asiamies.

Vuonna 2003 Eskola valittiin Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön asiamieheksi. Hänen asiantuntemuksensa ja panoksensa säätiön perustaman tutkimuskeskuksen, Cuporen, toiminnan vakiinnuttamisessa ja kehittämisessä on merkittävä.

Lukeminen oli Eskolalle tärkeää ja hän mielellään siteerasi katkelmia Väinö Linnan Tuntemattomasta sotilaasta, Aleksis Kiven romaaneista ja Eino Leinon runoista. Ystävien kesken hän oli loistava seuramies ja hänen tarinavarastonsa oli ehtymätön. Hän oli myös useita museoautoja omistanut mobilisti, mihin liittyi uusia ystävyyssuhteita ja syvä harrastuneisuus. Hän olikin vanhojen autojen melkoinen asiantuntija.

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskuksen Cuporen henkilökunta muistaa Jaakko Eskolan osaavana säätiön asiamiehenä ja lämpimänä ihmisenä. Jaakon tekemä perustavanlaatuinen työ säilyy mukanamme, osana organisaatiomme toimintaa.

(Osa nekrologista on julkaistu Helsingin Sanomissa 16.12.2017)