Säätiön hallituksen ja neuvottelukunnan kokoonpanot uudistuivat

Uutiset   14.3.2024  

Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön toimikaudelle 2024–2026 nimetyt hallitus ja neuvottelukunta ovat järjestäytyneet ja aloittaneet toimintansa.

Säätiön hallituksen puheenjohtajaksi valittiin tammikuisessa järjestäytymiskokouksessa Espoon kulttuurijohtaja Susanna Tommila ja varapuheenjohtajaksi Jyväskylän yliopiston professori Miikka Pyykkönen. Muut hallituksen jäsenet toimikaudella 2024–2026 ovat kulttuurituotannon yliopettaja Katri Halonen Metropolia Ammattikorkeakoulusta, varajohtaja, dosentti Katriina Siivonen Turun yliopistosta, erikoistutkija Katri Soinne Tilastokeskuksesta sekä yliopistotutkija Timo Tohmo Jyväskylän yliopistosta.

Säätiön neuvottelukunta kokoontui ensimmäistä kertaa uudella kokoonpanolla keskiviikkona 13.3. Puheenjohtajaksi valittiin Suomen Kulttuurirahaston toimitusjohtaja Susanna Pettersson ja varapuheenjohtajaksi Museoviraston kehittämisjohtaja Pirjo Hamari. Muut neuvottelukunnan jäsenet toimikaudella 2024–2026 ovat professori Outi Fingerroos Jyväskylän yliopistosta, kehittämispäällikkö Eva-Maria Hakola Taiteen edistämiskeskuksesta, dosentti, KTT Annukka Jyrämä Aalto-yliopistosta, professori Sanna Karkulehto Jyväskylän yliopistosta, toimitusjohtaja Sören Lillkung Svenska Kulturfondenista, erityisasiantuntija Johanna Selkee Suomen Kuntaliitosta ja kulttuuriasiainneuvos Johanna Vuolasto opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Säätiön hallitus määrittää säätiön ja tutkimuskeskuksen toimintojen yleiset suuntaviivat, hyväksyy tutkimuskeskuksen hankkeet ja säätiön toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä valitsee henkilökunnan ja tutkijat normaaleja hakumenetelmiä käyttäen. Säätiön neuvottelukunnan tehtävänä puolestaan on arvioida säätiön ja tutkimuskeskuksen toimintaa ja antaa asiantuntija-apua tutkimuksen suuntaamisessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Jyväskylän yliopisto nimeävät edustajat sekä hallitukseen että neuvottelukuntaan.