Säätiön hallitus ja neuvottelukunta jatkavat uudelle toimikaudelle

Uutiset   11.1.2021  

hallituksen ja neuvottelukunnan jäseniä

Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön hallitus ja neuvottelukunta jatkavat uudelle toimikaudelle lähes muuttumattomilla kokoonpanoilla. Säätiö ylläpitää Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen toimintaa.

Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön hallituksessa jatkavat kulttuurituotannon yliopettaja Katri Halonen (Metropolia ammattikorkeakoulu), kumppanuuspäällikkö Veikko Kunnas (Helsingin kaupunki), professori Miikka Pyykkönen (Jyväskylän yliopisto), varajohtaja, yliopistonlehtori Katriina Siivonen (Tulevaisuuden tutkimuskeskus/ Turun yliopisto) sekä yliopistotutkija Timo Tohmo (Jyväskylän yliopisto). Uutena hallituksen jäsenenä aloittaa erikoistutkija Kaisa Weckström Tilastokeskuksesta.

Säätiön hallitus määrittää Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen toiminnan yleiset suuntaviivat. Sen tehtäviin kuuluu hyväksyä Cuporen hankkeet ja säätiön toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä päättää henkilökunnan palkkaamisesta.

Säätiön neuvottelukunta jatkaa toimintaansa edelliseltä toimikaudelta tutulla kokoonpanolla. Neuvottelukuntaan kuuluvat yliasiamies Antti Arjava (Suomen Kulttuurirahasto), professori Outi Fingerroos (Jyväskylän yliopisto), kehittämispäällikkö Eva-Maria Hakola (Taiteen edistämiskeskus), kehittämisjohtaja Pirjo Hamari (Museovirasto), dosentti, KTT Annukka Jyrämä (Aalto-yliopisto), kulttuuriasiainneuvos Esa Pirnes (opetus- ja kulttuuriministeriö), erityisasiantuntija Johanna Selkee (Suomen Kuntaliitto) ja professori Janne Vilkuna (Jyväskylän yliopisto).

Säätiön neuvottelukunta arvioi säätiön ja tutkimuskeskuksen toimintaa ja antaa asiantuntija-apua tutkimuksen suuntaamisessa. Neuvottelukunnassa ovat edustettuina keskeiset suomalaiset kulttuuritutkimuksen piirissä toimivat yliopistot ja tutkimuslaitokset.

”Cuporen hallitus on toimintaamme ohjaava päätöksentekijä ja neuvottelukunta tutkimustoimintamme tärkeä tukija ja tarkkailija. Kiitos kaikille kuluneen kolmivuotiskauden aikana hallituksessa ja neuvottelukunnassa työskennelleille. Hienoa, että yhteistyömme jatkuu edelleen tulevina kolmena vuonna”, sanoo Cuporen johtaja Marjo Mäenpää.

Mäenpää kiittää hallituksesta väistyvää arviointineuvos Sirpa Moitusta asiantuntevasta hallitustyöskentelystä ja toivottaa tervetulleeksi Tilastokeskuksen erikoistutkija Kaisa Weckströmin hallitukseen.

Sekä hallituksen että neuvottelukunnan toimikausi on 1.1.2021–31.12.2023. Hallituksen ja neuvottelukunnan jäsenet nimeää opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Jyväskylän yliopisto.

Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön perustivat Jyväskylän yliopisto ja Suomen Kulttuurirahasto vuonna 2002, ja sen tarkoituksena on seurata suomalaisen ja kansainvälisen kulttuuripolitiikan kehitystä ja edistää sitä koskevaa tutkimustyötä, asiantuntemusta ja tiedonvälitystä. Opetus- ja kulttuuriministeriö oli yksi säätiön perustamisen aloitteentekijöistä ja se on osaltaan vastannut säätiön tutkimustoiminnan rahoittamisesta.

Valokuva: Salla Hänninen. Johtaja Marjo Mäenpää esittelee Cuporen tutkimustyötä hallituksen ja neuvottelukunnan jäsenille syyskuussa 2019.