Anna Anttila

Erikoistutkija, FT

Esittely

Aloitin Cuporessa syksyllä 2018 erikoistutkijana tasa-arvoa ja kulttuurialan työhyvinvointia käsittelevässä Asiallista?-tutkimushankkeessa. Koulutukseltani olen filosofian tohtori (2009) Helsingin yliopiston kulttuurien tutkimuksen laitokselta. Olen erikoistunut sukupuoli- ja ikäkausitutkimukseen. Tutkijana minua kiinnostavat monialaiset kulttuuri-ilmiöihin ja kulttuuripolitiikkaan liittyvät yhdenvertaisuuskysymykset. Olen työskennellyt niin nuoriso-, lasten-, tyttö-, poika-, kaupunki-, kansan- kuin korkeakulttuurien ja taiteen tutkimuksen kentillä vuodesta 1995 alkaen.

Taiteen keskustoimikunnan tutkimusyksikössä työskentelin Taiteilijatuki ja monikulttuurisuus sekä Lastenkulttuuri tukikohteena –hankkeissa. Helsingin kaupungin nuorisotoimessa ja tietokeskuksen kaupunkitutkimusyksikössä tutkin nuorten vapaa-aikaa ja harrastuksia hyvinvoinnin ja osallisuuden näkökulmista. Sukupuolten tasa-arvoon liittyviä aiempia tutkimusprojektejani ovat olleet mm. folkloristiikan väitöskirjatyö Suomen Akatemian Sanoin ja teoin kerrottu sukupuoli sekä Tyttökulttuurin muuttuvat mallit -hankkeissa. Olin myös Teknillisen korkeakoulun naisopiskelijoiden eli Teekkaritytöt ry:n historiaprojektin käynnistäjä. Väestöliitossa tutkin ja kehitin poikien seksuaalikasvatusta. Sosiaali- ja terveysalan tutkijana koordinoin kansallista Lasten ja nuorten kaupallisen seksuaalisen hyväksikäytön vastaiset toimet -ohjelmaa.

Tutkimustyön lisäksi olen varapuheenjohtajana Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuseettisessä toimikunnassa sekä varajäsenenä Julkisen sanan neuvostossa JSN:ssä.