Huomisen rientoja tuottamassa. Tapahtumatuottajien ammatin kehitystrendejä tuottajia kouluttavien ammattikorkeakoulujen näkökulmasta.

Tuottaja toimii liike-elämän ja taiteen välimaastossa, ymmärtää molempien sektorien toimintalogiikkaa ja kykenee löytämään uusia toimintatapoja. Mitä tuottajan osaamiskarttaan kuuluu? Miltä näyttää tuottajakentän tulevaisuus heitä kouluttavien ammattikorkeakoulujen näkökulmasta?

Tässä kartoituksessa on tarkasteltu kulttuurituotannon koulutuksen volyymia ja sisältöjä nykyisessä ammattikorkeakoulujärjestelmässä sekä koottu ammattikorkeakoulujen tuottajakoulutuksen suunnittelun avainhenkilöiden näkemyksiä tuottajan työnkuvan ja toimikentän muutoksista lähitulevaisuudessa.

Selvityksen taustalla toimivat eri tietokannoista poimitut tilastotiedot, ammattikorkeakoulujen tuotannon opetussuunnitelmat sekä avainhenkilöiden haastattelut.

Katri Halonen 2004. Huomisen rientoja tuottamassa. Tapahtumatuottajien ammatin kehitystrendejä tuottajia kouluttavien ammattikorkeakoulujen näkökulmasta. Cuporen julkaisuja 5.

ISBN 952-5573-06-0 (PDF), ISBN 952-5573-07-9 (nid.), ISSN 1795-1739

Lisää » Vähemmän »
Nimi
Vuosi
Tutkijat
Katri Halonen

Tutkijaprofiili »