Rajoista mahdollisuuksiin. Luovan työn asema ja kerrannaisvaikutukset maakunnallisella alueella. Luovuuden barometri -tutkimushankkeen loppuraportti

Vuosituhannen vaihteessa poliittisiin puheisiin ja ohjelmiin sekä akateemisiin tutkimuksiin ilmestyi sana luovuus. Voidaan puhua luovasta taloudesta, toimialoista sekä luokasta, jolloin taiteilijan työ ymmärretään luovan työn prototyyppinä. Millaiseksi muodostuu luovan työn ydinjoukon asema tämänkaltaisen ajattelun myötä?

Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa kahden maakunnan eri taiteenaloilla toimivien taiteilijoiden ja tieteentekijöiden taloudellista asemaa sekä toimintamahdollisuuksia. Tutkimuksessa on kerätty kyselyaineisto taiteilijoilta vuonna 2005 ja tieteentekijöiltä vuonna 2006.

Tavoitteena oli tehdä näkyväksi se, että myös maakunnissa tehdään sekä kansainvälisesti että valtakunnallisesti korkeatasoista ammattityötä eri taiteen- ja tieteenaloilla. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös taiteellisen työn heijastusvaikutuksia alueellisessa kehittämistyössä. Kyselyssä kartoitettiin, miten maakuntarahastot voisivat edistää alueillaan asuvien taiteilijoiden ja tieteentekijöiden asemaa. Tutkimuksella haettiin taiteilijoiden ja tieteentekijöiden palautetta rahastojen avustuspolitiikkaan ja ideoita heidän elin- ja työskentelyolosuhteidensa parantamiseen alueilla.

Suomen Kulttuurirahaston Keski-Suomen ja Etelä-Savon maakuntarahastot ovat osallistuneet tutkimushankkeellaan luovuudesta käytävään keskusteluun.  Rajoista mahdollisuuksiin. Luovan työn asema ja kerrannaisvaikutukset maakunnallisella alueella -tutkimusraportissa tarkastellaan, mikä on luovan työn tekijöiden ydinjoukon tilanne kahdessa suomalaisessa maakunnassa.

Raija-Leena Loisa 2010. Rajoista mahdollisuuksiin. Luovan työn asema ja kerrannaisvaikutukset maakunnallisella alueella. Luovuuden barometri -tutkimushankkeen loppuraportti. Cuporen verkkojulkaisuja 5.

ISBN 978-952-5573-30-5, ISSN 1796-9263

Lisää » Vähemmän »
Rajoista mahdollisuuksiin. Luovan työn asema ja kerrannaisvaikutukset maakunnallisella alueella. Luovuuden barometri -tutkimushankkeen loppuraportti
Raija-Leena Loisa

Tutkijaprofiili »