Att utvärdera effekter av kulturpolitiken. En fallstudie om Nordiska ministerrådets stödprogram för kultur och konst.

Työpaperissa kuvataan asiantuntijatyönä kehitettyä rahoitusinstrumentin arviointimallia. Paperissa pohditaan vaikuttavuuden arvioinnin problematiikkaa sekä esitellään erityisesti laadullisten indikaattoreiden kehittämistyötä osana Cuporen Pohjoismaiden ministerineuvostolle tekemää asiantuntijatyötä.

Cuporen arvioinnin kohteena oli Pohjoismaisen kulttuuripisteen hallinnoima Kulttuuri- ja taideohjelma, joka on ollut käynnissä vuodesta 2007 lähtien. Asiantuntijatyö tehtiin kahdessa vaiheessa. Syksyllä 2015 arvioitiin tukiohjelman toimivuutta ja tehtiin muutosehdotuksia ennen seuraavan ohjelmakauden alkua. Toinen vaihe toteutettiin yhteistyössä Pohjoismaisen kulttuuripisteen kanssa keväällä 2016. Tuolloin kehitettiin käsikirjaa ja laadullisia indikaattoreita uuden ohjelmakauden arviointityötä varten.

Työpaperi on ruotsinkielinen ja se on ladattavissa Cuporen verkkosivuilla.

Maria Hirvi-Ijäs 2017. Att utvärdera effekter av kulturpolitiken. En fallstudie om Nordiska ministerrådets stödprogram för kultur och konst. Cupores arbetspapper 6. Kulturpolitiska forskningscentret Cupore.

ISBN: 978-952-7200-24-7 (pdf), ISSN: 2343-2284 (pdf)

Maria Hirvi-Ijäs
Maria Hirvi-Ijäs Erikoistutkija

+358 50 463 5575 Tutkijaprofiili »