Tutkimushanke Sivu päivitetty viimeksi 5.2.2024

Vaikuttavuus ja sen arviointi taiteen ja kulttuurin kentällä

  • Hankkeen kesto: 2016
  • Julkaisuja : 3

Vaikuttavuuden ja sen arvioinnin merkitys ovat kasvaneet julkisella sektorilla ja yhteiskunnassa, samoin taide- ja kulttuuripolitiikassa. Myös Cuporessa on vuosien varrella toteutettu useita vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointeja. Vuoden 2015 aikana Cuporessa käynnistettiin kulttuuripolitiikan vaikuttavuuden arvioinnin tietopohjan ja menetelmien kehittämistyö yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

Kehittämistyön puitteissa Cupore tilasi VTT Pekka Kettuselta katsauksen ja asiantuntija-arvion vaikuttavuuden arvioimisesta kulttuuripolitiikassa. Katsaus julkaistiin Cuporen Työpapereita-julkaisusarjassa kesäkuussa 2016.

Lisäksi Cuporessa on koottu yhteen kokemuksia ja tietoja säätiön toteuttamista vaikutusten ja vaikuttavuuden arvioinneista. Tutkija Olli Jakosen tekemä selvitys julkaistiin Cuporen Työpapereita -julkaisusarjassa joulukuussa 2016.

Syksyllä 2019 julkaistaan tietokortti kulttuuripolitiikan vaikuttavuudesta. Kortissa käsitellään vaikuttavuuden käsitettä ja ideologiaa sekä pohditaan kuinka kulttuuripolitiikan vaikuttavuutta ja sen arviointia voisi edistää.

Hankkeen tutkijat

Tutustu myös näihin hankkeisiin