Julkaisu Olli Jakonen

Kulttuuri puntarissa. Kulttuuripolitiikan vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointi Cuporessa.

Cupore on toteuttanut lähes viisitoistavuotisen historiansa aikana lukuisia kulttuuripoliittisia arviointeja, selvityksiä ja tiedonkeruita. Tässä työpaperissa tarkastellaan ensinnäkin Cuporessa tehtyä kulttuuripolitiikan arviointityötä kokonaisuutena: millaisiin aihealueisiin arviointi on kohdistunut, millaisia käsitteitä on käytetty ja minkälaista yhteistyötä on tehty. Tämän jälkeen paperissa käsitellään kulttuuripolitiikan vaikutusten ja vaikuttavuuden arvioinnin kysymyksiä ja käsitteitä, erityisesti Cuporessa tehdyn työn pohjalta.

Kolmannessa luvussa kootaan yhteen vaikuttavuusselvitysten perusteella erilaisia ongelmakohtia, kysymyksiä ja aihealueita, joihin tulisi tulevissa arvioinneissa kiinnittää huomiota. Lopuksi sivutaan sitä, miten ”kulttuuripolitiikan vaikuttavuustarinassa” voitaisiin ottaa askel eteenpäin. Työpaperi on tehty ensisijaisesti Cuporen ja OKM:n vaikuttavuusyhteistyön kehittämistarkoituksiin.

Olli Jakonen 2016. Kulttuuri puntarissa. Kulttuuripolitiikan vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointi Cuporessa. Cuporen työpapereita 2.

ISBN 978-952-7200-15-5, ISSN 2343-2284.

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat