Julkaisu Pekka Kettunen

Näkökulmia kulttuuripolitiikan vaikuttavuuteen.

Raportissa tarkastellaan vaikuttavuuden käsitettä yleisesti ja erityisesti kulttuuripolitiikan alueella. Vaikuttavuus on erilaisten palveluiden ja ohjelmien tavoitteiden toteutumista. Arvioimalla vaikuttavuutta saadaan selville mitkä palvelut toimivat hyvin, ne saavat siis aikaan odotettuja tuloksia. Menetelmiä vaikuttavuuden arviointiin on lukuisia. Yhteistä niille on pyrkimys arvioida mitä tietty palvelu sai aikaan. Myös kulttuuripolitiikka tähtää tavoitteisiin. Raportissa pohditaan sitä, mitkä sitten olisivat kulttuuripolitiikan tuloksia ja miten niitä voitaisiin arvioida.

 

 

Pekka Kettunen 2016. Näkökulmia kulttuuripolitiikan vaikuttavuuteen. Cuporen työpapereita 1.

ISBN 978-952-7200-13-1, ISSN 2343-2284.

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat