Sen Ruotsin mallin mukaan...

Kunnallisen kulttuuripolitiikan harjoittaminen Suomessa ja Ruotsissa. Katsaus.

Tämä työpaperi kokoaa yhteen tulokset pilottitutkimushankkeesta, jonka tavoitteena on vertailla kulttuuripolitiikan harjoittamista Suomessa ja Ruotsissa. Katsaus keskittyy kulttuuripolitiikan harjoittamisen paikallisiin rakenteisiin. Sekä Ruotsissa että Suomessa kunnat ovat perinteisesti olleet yhdessä valtion kanssa keskeisiä kulttuuripoliittisia toimijoita, ja kuntien itsehallinto on antanut niille vapauden järjestää toimintonsa parhaaksi katsomallaan tavalla. Katsauksessa vertaillaan neljää rannikkokaupunkia: Luulajaa, Uumajaa, Oulua ja Vaasaa.

Maria Hirvi-Ijäs & Vappu Renko 2020. ”Sen Ruotsin mallin mukaan…”. Kunnallisen kulttuuripolitiikan harjoittaminen Suomessa ja Ruotsissa. Katsaus. Cuporen työpapereita 11. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore.

ISBN: 978-952-7200-54-4 ISSN: 2343-2284 

Sen Ruotsin mallin mukaan...
Maria Hirvi-Ijäs
Maria Hirvi-Ijäs Erikoistutkija

+358 50 463 5575 Tutkijaprofiili »

Vappu Renko
Vappu Renko Tutkija, VTM, FM

+358 50 566 0360 Tutkijaprofiili »