Taiteilijoiden kokemukset tekijänoikeudesta

Taiteilijoiden kokemuksia tekijänoikeudesta selvitettiin osana taiteen ja kulttuurin barometria vuonna 2019. Tässä yhteenvedossa esitellään vastauksia liittyen tekijänoikeusosaamiseen, digitalisaatioon, ja toimeentuloon tekijänoikeuden kannalta.

Taiteen ja kulttuurin barometri toteutetaan vuosittain, ja sen teema vaihtelee. Vuonna 2019 teemana oli taiteilijoiden työ ja toimeentulon muodot. Vastauksia barometriin saatiin tuolloin 983 kappaletta.

Tarkempi kuvaus vastaajista taiteenaloittain sekä ohjeet Power BI -raportin käyttämiseen löytyvät yhteenvedosta. Sisältöihin on lisätty soveltuva ruudunlukujärjestys ja vaihtoehtoiset tekstit, mutta palvelu ei mahdollista tekstien dynaamisuutta.

Taiteilijoiden kokemukset tekijänoikeuteen liittyen (linkki uuteen ikkunaan: Power BI)

 Kuvituskuva: Taiteilijoiden kokemukset tekijänoikeuksista