CfP: Artikkelikäsikirjoituksia Nordisk Kulturpolitisk Tidskriftin kulttuurijohtamista käsittelevään erikoisnumeroon

Teetkö tutkimusta, joka liittyy kulttuurialan organisaation johtamiseen tai yrittäjyyteen kulttuurialalla? Pohjoismainen kulttuuripolitiikan alan aikakauskirja Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift julkaisee vuonna 2018 kulttuurijohtamiseen keskittyvän erikoisnumeron. Aikakauskirjan artikkelit voivat käsitellä esimerkiksi kulttuuriorganisaatioiden suhdetta digitalisaatioon ja uusiin jakelukanaviin, perinteisen johtajuuden kohtaamia haasteita tai muuttuvia suhteita ympäröivään yhteiskuntaan. Artikkeleiden kieli on englanti tai skandinaaviset kielet.

Artikkelien abstraktit tulee lähettää 15.10.2017 mennessä erikoisnumeron toimituskuntaan kuuluvalle Nanna Kann-Rasmussenille.

Lue lisätietoja täältä.