EspooCult -tietokortti 1: Kulttuuri ja kaupunkikehitys

EspooCult-tietokortti 1

EspooCult-tietokortissa 1 tarkastellaan olemassa olevaa tutkimustietoa hyödyntäen, miten kulttuuri voi edistää Espoon kaupungin strategisia tavoitteita. Espoon kaupungin strategia, niin kutsuttu Espoo-tarina, ohjaa kaupungin kehitystä, ja KulttuuriEspoo 2030 -ohjelma täydentää Espoo-tarinaa kulttuurin ja taiteen näkökulmasta. Ohjelmassa todetaan, että kulttuurilla ja taiteella tulisi olla näkyvämpi rooli kaupungin kehittämisessä.

Tutkimustieto osoittaa, että kulttuurilla ja taiteella on vahva yhteys Espoon kaupungin päämääriin. Taide- ja kulttuurikasvatus vahvistaa lasten ja nuorten kulttuurista pääomaa ja valmiuksia toimia aktiivisesti yhteiskunnassa. Kulttuuritoiminta pitää yllä aikuisten työkykyä, tekee alueista eläviä ja rakentaa paikallista identiteettiä. Panostukset arkkitehtuuriin ja taiteeseen lisäävät ympäristönsä vetovoimaa, ja kulttuurimatkailu edistää alueellista taloutta. Taide- ja kulttuuritoiminta lisää hyvinvointia ja tuottavuutta myös työpaikoilla.

EspooCult -tietokortti 1: Kulttuuri ja kaupunkikehitys
Minna Ruusuvirta
Minna Ruusuvirta Erikoistutkija, YTT, KTM

+358 50 326 8014 Tutkijaprofiili »

Sakarias Sokka
Sakarias Sokka Erikoistutkija, YTT, FM

+358 50 387 2728 Tutkijaprofiili »

Vappu Renko
Vappu Renko Tutkija, VTM, FM

+358 50 566 0360 Tutkijaprofiili »

Olli Jakonen
Olli Jakonen Erikoistutkija, YTT

0503053414 Tutkijaprofiili »