EspooCult-tietokortti 2: Kulttuuri ja poikkihallinnollinen yhteistyö

EspooCult-tietokortti 2

EspooCult-tietokortissa 2 tarkastellaan poikkihallinnollisen yhteistyön toteutumista Espoossa. Tutkimusta varten haastateltiin Espoon kaupungin eri toimialojen työntekijöitä ja viranhaltijoita sekä tutkittiin strategisia ja hallinnollisia dokumentteja.

Poikkihallinnolliset kehitysohjelmat ovat keskeinen väline, jonka avulla tehdään yhteistyötä kaupungin sisällä. Tutkimus osoittaa, että kaupungin työntekijöiden työssä ohjelmat ovat etäällä arjesta ja tavoitteista. Perustoiminnan oheen ei riitä aikaa ja resursseja poikkihallinnolliseen yhteistyöhön. Tutkimushaastattelujen perusteella yksittäinen henkilö voi estää tai edistää yhteistyön ja luottamuksen rakentamista. Lisäksi työtekijöillä on usein hyvin vakiintunut käsitys oman työnsä sisällöistä ja rajoista. Tämä vaikeuttaa uusien toimintamallien omaksumista.

Tutkimus osoittaa, että poikkihallinnollisen yhteistyön edistämiseksi tarvitaan mm. uusia verkostomaisia rakenteita ja toimintatapoja, erilaisia rahoitusinstrumentteja, strategisen kehittämisen osaamista, tilojen avaamista yhteiskäyttöön, vuoropuhelua sekä eri sidosryhmien ja asukkaiden ottamista mukaan prosesseihin.

Lue tietokortista kirjoitettu artikkeli Kulttuuri ja poikkihallinnollinen yhteistyö Espoossa Espoon kaupungin Eetvartti-neljännesvuosijulkaisussa (Eetvartti 4/2018, PDF)

Lisätietoa EspooCult-tutkimushankkeesta: www.cupore.fi/fi/tutkimus/tutkimushankkeet/espoocult

EspooCult-tietokortti 2: Kulttuuri ja poikkihallinnollinen yhteistyö
Minna Ruusuvirta
Minna Ruusuvirta Erikoistutkija, YTT, KTM

+358 50 326 8014 Tutkijaprofiili »

Vappu Renko
Vappu Renko Tutkija, VTM, FM

+358 50 566 0360 Tutkijaprofiili »

Sakarias Sokka
Sakarias Sokka Erikoistutkija, YTT, FM

+358 50 387 2728 Tutkijaprofiili »

Olli Jakonen
Olli Jakonen Erikoistutkija, YTT

0503053414 Tutkijaprofiili »