Julkaisu Katja Pynnönen

Aktiivinen ikääntyminen: Mitä suomalaiset tutkimukset ovat siitä sanoneet

Raportti on osa tutkimushanketta ”50+ Ikä, ikääntyminen ja sukupolvet”, jonka tarkoituksena on selvittää taiteen ja kulttuurin asemaa maassamme käynnissä olevassa väestön ikääntymisprosessissa.

Hankkeessa toteutettiin koko väestön yli 50-­vuotiaille kohdennettu haastattelututkimus joulukuun 2007 ja tammikuun 2008 aikana. Raportissa hahmotellaan aluksi väestön ikärakenteen muutoksia niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa. Ikäpolitiikalla pyritään kehittämään yhteiskunta­politiikan eri alueita siten, että voidaan vastata ikärakenteen muutoksen haasteeseen.

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat