Ikääntyvät ja ikääntyneet taiteen ja kulttuurin kentillä: 50+ -kulttuuribarometrin tuloksia

Maamme väestö vanhenee ja eläkeläisten määrä kasvaa suurten ikäluokkien saavuttaessa eläkeiän. Väestön ikärakenteen muutos vaikuttaa oleellisesti muun muassa tavaroiden ja palveluiden kysyntään. Tämä tulee vaikuttamaan monella eri tavalla myös taiteen ja kulttuuripalveluiden kehitykseen.

Tutkimuksessa kartoitetaan suomalaisen 50+ -väestön kiinnostusta ja osallistumista niin vastaanottavan ja luovan ja taiteellisen toiminnan kuin kotona harrastettavan kulttuurin ja yhteiskunnallisen toiminnan kannalta.

Teoksessa tarkastellaan eroja eri ikäryhmien ja miesten ja naisten välillä sekä sitä, missä määrin kiinnostus aktualisoituu tilaisuuksissa käynneiksi, minkälaisia esteitä osallistumiselle koetetaan olevan, mitkä ovat keskeisiä tiedonhankinnan kanavia kulttuuritarjonnasta ja mitä kulttuuriharrastuksiin osallistumisen koetaan antavan.

Julkaisua myy ja välittää Unigrafia.

ISBN 978-952-5573-31-2, ISSN 1795-1739

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat