Julkaisu Simo Häyrynen

Kulttuurin arviointi ja vaikutusten väylät

Tarve kulttuuristen vaikutusten arviointiin on kasvanut samanaikaisesti eri aloilla vuosituhannen vaihteesta lähtien. Museoihin, teattereihin ja muuhun institutionaaliseen kulttuuritoimintaan kytkeytyneiden tahojen lisäksi kulttuurisia vaikutuksia haetaan ympäristö-, terveys- ja sosiaalisten vaikutusten arvioinneissa.

Tässä kirjassa johtavat kotimaiset asiantuntijat pureutuvat kulttuuristen vaikutusten analyysin ja arvioinnin perusteisiin yhteiskunnan ja tieteen eri aloilla. Kirja antaa uusia välineitä ja vertailukohteita niin aihepiirin kanssa aloitteleville opiskelijoille kuin aihepiiriin käytännöllisesti ja teoreettisesti syventyneille toimijoille.

Julkaisua myy ja välittää Unigrafia.

Tiivistelmä ladattavissa Cuporen sivuilta.

ISBN 952-5573-14-1, ISSN 1795-1739.

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat