Kuntaliitto: Kulttuuritoiminnan kustannukset 14 kaupungissa vuonna 2006. Raportti tiedonkeruun pilottihankkeen tuloksista

Suomen Kuntaliitto

Minna Ruusuvirta, Pasi Saukkonen, Johanna Selkee ja Ditte Winqvist 2008. Kulttuuritoiminnan kustannukset 14 kaupungissa vuonna 2006. Raportti tiedonkeruun pilottihankkeen tuloksista. Cupore ja Suomen Kuntaliitto.

Hankkeen tutkijat