Julkaisu

Luova Suomi: Taidetaustaisen osaamisen hyödyntäminen yritysten kilpailukyvyn vahvistamisessa

Luovan Suomen julkaisuja 1. Cupore ja Luova Suomi.

Eija Mäkirintala 2009. Taidetaustaisen osaamisen hyödyntäminen yritysten kilpailukyvyn vahvistamisessa. Luovan Suomen julkaisuja 1. Luova Suomi/Cupore.

Tutkimukset