Julkaisu Pasi Saukkonen

Maahanmuutto, monikulttuurisuus ja kulttuuripolitiikka: taustatietoja tutkimukselle ja toiminnalle

Maahanmuuton ja monikulttuurisuuden huomioon ottamiselle kulttuuripolitiikassa on viimeaikaisessa keskustelussa esitetty lukuisia erilaisia perusteluja, jotka ovat yleisesti jaettavissa taiteen ja kulttuurin kentän sisäisiin perusteluihin, kotouttamispoliittisiin perusteluihin sekä yleisiin yhteiskunnallisiin perusteluihin

Julkaisun tarkoituksena on esittää katsaus siihen, kuinka maahanmuutto ja sen seurauksena syntynyt monikulttuurisuus (etninen ja kulttuurinen monimuotoisuus) ilmenevät taiteen ja kulttuurin kentällä ja minkälaisia haasteita se aiheuttaa kulttuuripolitiikalle sekä taidelaitosten toiminnalle.

Julkaisun alussa tarkastellaan aihepiirin keskeisiä käsitteitä. Monikulttuurisuus ja monimuotoisuus voivat tarkoittaa hyvin erilaisia asioita, ja eri merkityssisällöt johtavat toisistaan suuresti poikkeaviin johtopäätöksiin ja käytännön toimenpiteisiin.

Monikulttuurisuus ilmenee taiteen ja kulttuurin kentällä monella eri tavalla ja alueella. Olennaisia asioita ovat esimerkiksi maahanmuuttajiin sekä etnisiin tai kulttuurisiin vähemmistöryhmiin kuuluvien taiteilijoiden edellytykset harjoittaa luovaa taiteellista toimintaa sekä erityisesti julkisesti tuettujen kulttuuripalvelujen saavutettavuus eri väestöryhmien kannalta.

Taidelaitoksissa ja muissa kulttuurialan organisaatioissa toimintatavan ja -tavoitteiden muutos heijastuu monilla osa-alueilla kuten strategia- ja suunnittelutyössä, ohjelmatarjonnassa, henkilöstöpolitiikassa, markkinoinnissa ja toiminnan seurannassa.

Katsauksen lopuksi tarkastellaan kulttuuripolitiikan sijoittumista yleisempään eurooppalaiseen maahanmuuttajapolitiikkojen kokonaisuuteen ja kuvataan kulttuuripoliittista kehitystä Britanniassa, Belgiassa, Ruotsissa ja Alankomaissa. Päätteeksi esitellään muutamia konkreettisia esimerkkejä eri aloilta, erityisesti museotoiminnasta ja näyttämötaiteen alalta.

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat