Tutkimushanke Sivu päivitetty viimeksi 5.2.2024

Monikulttuurisuus ja kulttuuripolitiikka (2006-2009)

  • Julkaisuja : 5

 

Yhteiskuntien etninen ja kulttuurinen monimuotoisuus on taiteen ja kulttuurin kentälle sekä paikalliselle, kansalliselle ja kansainväliselle kulttuuripolitiikalle haaste ja mahdollisuus. Cupore tutkii tämän monikulttuurisuuden vaikutuksia ja poliittisia seurauksia omilla tutkimuksillaan, seuraamalla kansainvälistä kehitystä ja järjestämällä keskustelutilaisuuksia. Monikulttuurisuus liittyy myös esimerkiksi Cuporen liikkuvuutta, ikääntymistä ja kolmatta sektoria koskeviin tutkimusteemoihin.

Mistä puhutaan kun puhutaan monikulttuurisuudesta? Kuinka osallisuus eroaa osallistumisesta? Mitä on kulttuurienvälinen dialogi?

Kulttuuripolitiikka ja monikulttuurisuus pääkaupunkiseudulla -tutkimushanke on alkanut vuonna 2006. Vuoteen 2009 ulottuvalla toimintakaudella vertaillaan myös Suomen, Belgian ja Alankomaiden kulttuuripoliittista kehitystä. Lisäksi Cuporessa on tutkittu etnisyyden, kansalaisuuden ja integraation rakentumista maahanmuuttajien yhdistystoiminnan vuorovaikutusverkostoissa Suomessa.

Pasi Saukkosen raportti monikulttuurisuuslinjauksista Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Alankomaissa ilmestyi vuonna 2013 Cuporen verkkojulkaisusarjassa.

Pasi Saukkosen Politiikka monikulttuurisessa yhteiskunnassa -teoksen toinen, korjattu painos ilmestyi Cuporen verkkojulkaisusarjassa vuonna 2013.

Pasi Saukkosen teos Kotouttaminen ja kulttuuripolitiikka: tutkimus maahanmuutosta ja monikulttuurisuudesta suomalaisella taiteen ja kulttuurin kentällä ilmestyi Cuporen julkaisusarjassa vuonna 2010.

Tuula Jorosen ja Pasi Saukkosen analyysi Ourvision Song Contest -laulukilpailusta ilmestyi huhtikuussa 2008 Vesa Keskisen toimittamassa ja Helsingin kaupungin tietokeskuksen julkaisemassa teoksessa Täydet pisteet – Twelve Points.

Pasi Saukkosen, Minna Ruusuvirran ja Tuula Jorosen kyselytutkimus pääkaupunkiseudun taide- ja kulttuuritoimijoiden suhteesta maahanmuuttoon ja monikulttuurisuuteen on julkaistu syyskuussa 2007 Cuporen verkkojulkaisuja -sarjassa.

Huhtikuussa 2007 ilmestyi Cuporen verkkojulkaisuja -sarjassa Pasi Saukkosen Maahanmuutto, monikulttuurisuus ja kulttuuripolitiikka: taustatietoja tutkimukselle ja toiminnalle.

Hankkeen tutkijat

Tutustu myös näihin hankkeisiin