Julkaisu Sari Karttunen

Mitä yhteistä on yhteisötaiteella ja fasilitoinnilla? Kysymyksiä yhteisöllisen taidetoiminnan filosofis-metodologisesta perustasta.

Työpaperi on tehty osana Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa ArtsEqual-hanketta, jossa tarkastellaan taiteen mahdollisuuksia edistää tasa-arvoa yhteiskunnassa. Työpaperin taustalla on Cuporen ArtsEqual-tutkimusryhmän yhteistyössä mediataidejärjestö m-cultin kanssa Kiasmassa järjestämä Osallistumisen autuus ja tuska – seminaari fasilitoinnin taiteesta ja tekniikoista -keskustelutilaisuus vuonna 2016.

Kirjoittaja johtaa Cuporen Socially Responsible Arts Institutions and Artists -tutkimusryhmää ja tutkii yhteisötaiteilijoiden työtä ArtsEqual-hankkeessa. Hän osallistui Kiasman seminaarin suunnitteluun ja piti siellä avauspuheenvuoron. Työpaperissa hän laajentaa puheenvuoroaan yhteisötaiteen ja fasilitoinnin yhteyksistä hyödyntäen seminaarissa esille tulleita näkökulmia, Cuporen tutkimusryhmän toimintaa sekä aihepiiriä käsittelevää kirjallisuutta.

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat