Monikielisyys on luovuutta! Tutkimus taiteen ja monikielisyyden yhdistämisestä

Mitä tapahtuu, kun monikielisyys ja taide kohtaavat? Suomessa puhutaan useita eri kieliä ja yhä useammat ihmiset ovat monikielisiä. Tässä tutkimuksessa keskitytään noin 60 hankkeeseen, joita Koneen Säätiö rahoitti vuonna 2013 monikielisyyteen ja taiteeseen suunnatussa teemahaussa.

Tutkimuksen tavoitteena oli analysoida rahoitettujen hankkeiden sijoittumista monikielisyyden ja taiteen kentälle sen mukaan, miten ne tuovat esille eri kieliä ja monikielisyyden ilmenemismuotoja sekä eri taiteenaloja ja taiteen toteuttamistapoja. Tutkimuksessa seurattiin hankkeiden toteutumista ja koottu tietoja niissä kehitetyistä hyvistä käytännöistä sekä ongelmallisiksi koetuista asioista.

Aineistoa on kerätty kyselyillä ja haastatteluilla, käymällä tilaisuuksissa ja tapahtumissa sekä seuraamalla hankkeiden saamaa julkisuutta eri viestimissä.

Koneen Säätiön rahoittamat hankkeet edustavat useita taiteen ja kulttuuritoiminnan aloja, ja monikielisyyden voikin kytkeä vaikka mille kulttuuritoiminnan alueelle. Monet projekteista olivat myös kauttaaltaan monikielisiä, tekijöistä tuotoksiin.

Hankkeissa saatiin aikaan taideteoksia ja taide-esityksiä, järjestettiin seminaareja ja festivaaleja sekä kehitettiin kielen elvyttämisen ja opettamisen menetelmiä. Ne edistivät monikielisyyden tunnistamista ja tunnustamista ja lisäsivät monikielisyyden haasteiden sekä monikielisyydestä saatavien hyötyjen ja ilonaiheiden ymmärtämistä.

Sirkku Latomaa, Pasi Saukkonen ja Vaida Sriebaliute-Norho 2016. Monikielisyys on luovuutta! Tutkimus taiteen ja monikielisyyden yhdistämisestä. Cuporen verkkojulkaisuja 36.

ISBN 978-952-5573-67-1, ISSN 1796-9263.

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat