Tutkimushanke Sivu päivitetty viimeksi 5.2.2024

Koneen Säätiön suunnattujen hakujen vaikuttavuus

  • Hankkeen kesto: 2015
  • Julkaisuja : 2

Koneen Säätiö on viime vuosina toteuttanut suunnattuja hakuja erilaisiin teemoihin. Näiden teemahakujen tarkoituksena on edistää monitieteisiä tutkimushankkeita sekä kiinnittää huomiota ajankohtaisiin ilmiöihin suomalaisen tieteen ja kulttuurin kentällä.

Koneen Säätiö tilasi Cuporelta selvityksen kahden suunnatun haun toteutuksesta, tuotoksista ja vaikuttavuudesta. Kyseessä olevat haut koskevat ihmistiedettä ja evoluutionäkökulmaa (2008) sekä monikielisyyttä ja taidetta (2013). Viimeksi mainitun haun osalta Cuporessa tarkasteltiin myös laajemmin monikielisyyden ja taiteen eri ilmenemismuotoja, merkityksiä ja vaikutuksia Koneen Säätiön rahoittaman taide- ja kulttuuritoiminnan valossa.

Hankkeen puitteissa ilmestyi kaksi raporttia. Niistä ensimmäinen, Koneen Säätiön suunnattujen hakujen toteutus, tulokset ja vaikuttavuus luovutettiin Koneen Säätiölle kesäkuussa 2015. Monikielisyyttä ja taidetta tarkastelleen tutkimushankkeen loppuraportti Monikielisyys on luovuutta! Tutkimus taiteen ja monikielisyyden yhdistämisestä puolestaan ilmestyi maaliskuussa 2016 Cuporen omassa julkaisusarjassa.

Hankkeen tutkijat

Tutustu myös näihin hankkeisiin