Julkaisu Minna Sallanen

Säätyläistön huvista kaikkien kaupunkilaisten ulottuville: Esittävän sävel- ja näyttämötaiteen paikallinen institutionalisoituminen ja kehitys taidelaitosten verkostoksi 1870-1939

Suomessa on maamme mittasuhteisiin ja asukasmäärään nähden kattava ja rakenteellisesti rikas orkesteri- ja teatteriverkosto. Nykyisen taidelaitosverkoston syntyyn johtanut kehitys alkoi 1800-luvulla jolloin sai alkunsa ajatus sekä kansallisesta, suomalaisesta kulttuurista että idea Suomesta kansakuntana.

Käsillä olevassa julkaisussa tarkastellaan suomalaisen orkesteri- ja teatterilaitosverkoston paikallista syntyä, institutionalisoitumista ja rahoitusta 1870-luvulta aina talvisodan kynnykselle asti.

Taidelaitosten varhaisvaiheita käsitellään aikaisemmassa tutkimuksessa vähälle huomiolle jääneen kunnallisen kulttuuripolitiikan ja -rahoituksen näkökulmasta. Tutkimuksen kohteena ovat nykyisten, alueellisesti merkittävien, suurten ja keskisuurten valtionosuuslainsäädännön piirissä olevien teattereiden ja orkestereiden joukko. Tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena ovat erityisesti orkesteri- ja teatteri-innovaatiot, jotka varhaisvaiheessa ilmenivät teatterin ja musiikin harrastamisena, ja jonka pohjalta taidelaitosverkosto myöhemmin kehittyi.

Tutkimus on osa Cuporen suomalaisen kulttuuripolitiikan historiaa tarkastelevaa tutkimushanketta.

Julkaisua myy ja välittää Unigrafia.

Tiivistelmä ladattavissa Cuporen sivuilta.

ISBN 978-952-5573-19-0, ISSN 1795-1739

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat