Taide- ja kulttuurialan osuuskunnat Suomessa

Selvityksen kohteena ovat suomalaiset taide- ja kulttuurialan osuuskunnat. Raporttia varten tehtiin verkkopohjainen kysely, johon vastasi 47 osuuskuntaa. Lisäksi haastateltiin kahdeksan osuuskunnan jäseniä ja laadittiin haastatteluiden pohjalta osuuskuntakohtaiset profiilit.

Tapausesimerkit havainnollistavat osuuskuntien monimuotoisuutta sekä niiden erilaisia suhteita yksityiseen ja kolmanteen sektoriin sekä omaan kulttuuriseen toimintakenttäänsä.

Raportissa haetaan vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

Millaisia taide- ja kulttuuriosuuskunnat ovat ja miksi niitä on perustettu?
Miten kulttuurialan osuuskunnat toimivat käytännössä?
Mikä on niiden merkitys jäsenilleen ja toimintaympäristölleen?
Millaisia kulttuuriosuuskunnat ovat työllistäjinä ja miten ne toimivat jäsenten työllistymisen tukena?
Mikä on niiden suhde yksityiseen ja kolmanteen sektoriin sekä julkiseen sektoriin?
Miltä näyttää kulttuuriosuuskuntien tulevaisuus?

Hankkeen tutkijat