Taide, kulttuuri ja hyvinvointi

Hallitusohjelman kulttuurin kärkihankkeen arviointi: Prosenttitaiteen periaatteen laajentaminen yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa

Vuoden 2015 eduskuntavaalien jälkeen hallitusneuvottelujen tuloksena syntyi pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen hallitusohjelma Ratkaisujen Suomi. Hallitusohjelman tavoitteet oli jaettu kärkihankkeiksi – kulttuurin kärkihankkeen tavoite oli ”tuoda kulttuuri osaksi lasten arkea, vahvistaa lasten ja nuorten luovuutta sekä lisätä taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta”. Cuporen Taide, kulttuuri ja hyvinvointi -arviointiraportti tarkastelee yhtä kulttuurin kärkihankkeen toimenpidettä, joka tähtäsi taiteen ja kulttuurin tarjonnan ja käytön lisäämiseen osana sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita.

Cupore seurasi kulttuurin kärkihankkeen toteutusta opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta vuosien 2016–2018 aikana. Arviointi toteutettiin prosessiarviointina. Arvioinnissa keskityttiin erityisesti hallitusohjelmassa ja OKM:ssä asetettuihin tavoitteisiin ja toimeenpanoon sekä vuoden 2018 loppuun mennessä saavutettuihin tuloksiin. Yhtenä tarkastelun kohteena olivat eri vuosina rahoitetut kehityshankkeet.

Arviointiraporttiin on koottu prosessiarvioinnin menetelmän kuvaus sekä kehityshankkeissa saadut kokemukset ja kehittämiskelpoiset toiminta- ja rahoitusmallit. Raportti toimii samalla yleis- ja historiakatsauksena toiminnasta, joka yhdistää taidetta, kulttuuria ja hyvinvointia. Julkaisun hankekortteihin on tiivistetty kehityshankkeiden lähtökohdat, tavoitteet sekä tulokset. Kortteihin on liitetty toimijoiden vapaamuotoisia kuvauksia hankkeistaan. Raportti ei sisällä kokeiluja, jotka arvioitiin erikseen.

kuvio 1.Kärkihankkeen toimeenpano ja Cuporen toteuttaman arvioinnin kohde

Kärkihankkeen toimeenpano ja toimijat sekä Cuporen arvioinnin kohde kuvion muodossa. (kuvio 1, s. 35)

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat