Taiteen ja kulttuurin rahoitus ja ohjaus: kipupisteet ja kehitysvaihtoehdot

Kolmen professorin muodostama tutkijakonsortio on koonnut yhteen, tiivistänyt ja tulkinnut tutkimustietoa, jota kymmenen viime vuoden aikana on tuotettu maamme taide- ja kulttuurielämän julkisesta rahoituksesta ja ohjauksesta.

Aineistojen tulkinnan perustaksi on laadittu laaja kulttuurin taloustieteellistä tutkimusta yhdistelevä metodologinen analyysi, jonka avulla määritellään taiteen ja kulttuurin rahoituksen keskeiset ongelmat, ”kipupisteet”.

Kolmessa luvussa jotka kohdentuvat rahoituksen kehitykseen, kolmannen sektorin perinteiseen ja uuteen rooliin sekä kulttuuriteollisuuden julkisen tuen ja tuotantorakenteen ongelmiin, paikannetaan ne kipupisteet, jotka näyttävät vaivaavan maamme taiteen ja kulttuurin rahoitusta ja ohjausta. Tältä perustalta ja erillistutkimusten tietoja hyödyntäen tiivistetään tuloksia ja heijastetaan ne tulevaisuuteen kahdella tavalla: toisaalta arvioimalla, onko Suomi todella matkalla kohden ”luovaa yhteiskuntaan”, toisaalta rakentamalla kolme skenaariovaihtoehtoa julkisen rahoituksen ja ohjauksen lähivuosien kehityksestä ja kehittämismahdollisuuksista.

Painos on loppuunmyyty. Tiivistelmä julkaisusta on ladattavissa Cuporen sivuilla.

ISBN 952-5573-09-5, ISSN 1795-1739.

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat