Julkaisu Tomi Mertanen

Taiteen tukijat ja tekijät: Valtion taidelautakunnat sekä valtiollinen kulttuuri- ja taidepolitiikka 1940-1950-luvun Suomessa

Suomalaisen kulttuuripolitiikan historian tutkimuksessa toisen maailmansodan jälkeinen kausi on jäänyt vähälle huomiolle. Syynä tähän näyttää olleen se, että aikakautta on yleisesti luonnehdittu ”kuivaksi kaudeksi”, jolloin valtiollista kulttuuri- ja taidepolitiikkaa ei käytännössä olisi harjoitettu.

Tutkimuksessa tarkastellaan mainitun ajanjakson suomalaista kulttuuri- ja taidepolitiikkaa. Keskiöön on nostettu erityisesti valtion taidelautakunnat sekä eduskunta. Työssä selvitetään, millaista kulttuuripolitiikkaa kyseiset tahot harjoittivat ja mistä lähtökohdista.

Kyseessä on ensimmäinen aikakauden kulttuuripolitiikkaa alkuperäislähteiden kautta tarkasteleva tutkimus. Keskeisiä aineistoja ovat muun muassa lautakuntien sekä valtiopäivien asiakirjat.

Tutkimus on osa Cuporen suomalaisen kulttuuripolitiikan historiaa tarkastelevaa tutkimushanketta.

Julkaisua myy ja välittää Unigrafia.

Tiivistelmä ladattavissa Cuporen sivuilta.

ISBN 978-952-5573-28-2, ISSN 1795-1739.

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat