Teattereiden, orkestereiden ja museoiden valtionosuusuudistus 2008-2010: vaikutus laitosten talouteen ja toimintaan

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta tutkittiin valtionosuuden lisäyksen vaikutuksia laitosten talouteen ja toimintaan. Aineistona olivat kaikkien valtionosuutta vuonna 2010 saaneiden 205 laitoksen tilinpäätökset toimintakertomuksineen ja laitosten johdolle kohdistettujen sähköisten lomakekyselyjen vastaukset.

Tulosten mukaan teattereiden, orkestereiden ja museoiden valtionosuuden lisäyksellä oli monia myönteisiä vaikutuksia, ja määrältään huomattavan lisäyksen voidaan uskoa toteuttaneen tarkoituksensa, joka oli valtionosuuden laskennallisena perustana olevan yksikköhinnan jälkeenjääneisyyden korjaaminen.

Tilinpäätöstietojen mukaan valtionosuuden lisäys käytettiin pääasiassa henkilöstökuluihin, jotka kasvoivat sekä henkilöstön määrän lisäämisen että palkkatason nostamisen takia. Laitosten johdon mukaan lisäyksen tärkeimmät käyttökohteet olivat tuotantojen taiteellisen laadun, sisältöjen ja esillepanon laadun parantaminen sekä lisähenkilöstön palkkaaminen. Vuodesta 2007 vuoteen 2010 tuotantojen (teatteriesitykset, konsertit ja näyttelyt) määrä lisääntyi hiukan, mutta käynnit laitosten esityksissä ja näyttelyissä vähenivät. Tietyntyyppisiä laitoksia, kuten yksityisiä orkestereita, lisäys näytti auttaneen kasvattamaan sekä tuotantojen että käyntien määrää.

Laitosten rahoitusrakenne tasapainottui valtionosuuden lisäyksen seurauksena. Vuodesta 2007 vuoteen 2010 valtion rahoituksen (valtionosuus ja harkinnanvaraiset avustukset) osuus kasvoi 23 prosentista 34 prosenttiin. Kunnan rahoituksen osuus pieneni 49 prosentista 42 prosenttiin ja laitosten omien tuottojen osuus 26 prosentista 23 prosenttiin. Muiden avustusten osuus, kaksi prosenttia, pysyi ennallaan.

Raporttiin on huhtikuussa 2014 tehty korjauksia sivuille 7, 37, 38, 40, 43, 85 ja 86.

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat