Tuottaja2020: Näkökulmia kulttuurituottajien koulutukseen

Tuottaja2020, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Ritva Mitchell ja Anu Oinaala 2012. Näkökulmia kulttuurituottajien koulutukseen. Tuottaja2020 – Osaraportti 10.

Cuporen selvitys kartoittaa Suomen kulttuurituottajakoulutuksen nykytilaa ja tulevaisuuden haasteita. Selvityksessä käydään läpi kulttuurituotannon kulutusohjelmia sekä esitetään koulutuskentän näkemyksiä tuottajien koulutuksen nykytilasta ja tulevaisuudesta. Se vastaa kysymyksiin:

  1. Miten paljon ja minkälaista kulttuurituottajuuteen johtavaa kou-
    lutusta maassamme annetaan?
  2. Mitä ovat keskeiset opetussisällöt ja kuinka yhtäläiset/erilaiset ne
    ovat eri koulutusmuodoissa?
  3. Millaisena kouluttajat näkevät koulutuksen tulevaisuuden?
  4. Minkälaisia kompetensseja tulevaisuuden tuottajilla tulisi olla?

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat