Vientiä, vaihtoa, vaikuttavuutta: Selvitys kulttuuri- ja tiedeinstituuttien merkityksestä Suomelle

Tämän selvityksen ensisijaisena tarkoituksena on syventää ja selkeyttää tietoa Suomen ulkomailla sijaitsevien kulttuuri- ja tiedeinstituuttien vaikuttavuudesta. Selvityksen aineisto muodostuu instituuttien johtajien, instituutteja ylläpitävien säätiöiden puheenjohtajien sekä sidosryhmien ja rahoittajien haastatteluista ja kyselyistä sekä instituuttien toimintakertomuksista ja tilinpäätöksistä.

Selvityksen päätelmissä todetaan, että Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuteilla on vaikuttavuutta. Sekä rahoittajat että sidosryhmät pitävät kulttuuri- ja tiedeinstituutteja miltei poikkeuksetta kustannustehokkaina toimijoina.

Kulttuuri- ja tiedeinstituuteilla on tietty vaikuttavuusdilemma. Selvityksen mukaan merkitys voi olla suurimmillaan silloin, kun instituutit itse ovat miltei näkymättömissä, ainakin ns. suurelta yleisöltä. Instituuttien muuttuminen itse omissa tiloissaan tapahtumia tuottavista toimijoista entistä enemmän välittäjäorganisaatioiksi voi vaikuttavuuden kannalta olla täysin oikea ratkaisu, mutta se vaikeuttaa vaikuttavuuden kuvausta ja arviointia.

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat