Tutkimushanke Sivu päivitetty viimeksi 5.2.2024

Selvitys Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien toiminnan vaikuttavuudesta

  • Hankkeen kesto: 2012
  • Julkaisuja : 1

2012

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore toteutti vuonna 2012 Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry:n toimeksiannosta arviointiselvityksen, jonka tarkoituksena on syventää ja selkiyttää tietoa instituuttien vaikuttavuudesta, kehittää instituuttien vaikuttavuuden kannalta kriittisiä menestystekijöitä sekä tukea instituuttien tavoitteellista toimintaa ja yhteistyötä. Selvityksessä tarkastellaan ensisijaisesti niitä vaikutuksia, joita Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien toiminnalla omissa sijaintimaissaan on suomalaiseen yhteiskuntaan. Selvityksessä otetaan huomioon opetus- ja kulttuuriministeriön yleiset strategiset tavoitteet, tulostavoitteet sekä erityisesti ne tavoitteet, jotka liittyvät kulttuuri- ja tiedeinstituuttien toimintaan.

Selvityksessä tarkastellaan erityisesti seuraavia vaikuttavuuden osa-alueita: taloudellinen vaikuttavuus, työllistävä vaikutus, imagovaikutus, verkostoitumisvaikutus sekä kulttuurinen vaikutus. Arvioinnissa tarkastellaan instituuttien nykytilannetta niiden vaikuttavuutta koskevien tavoitteiden asettamisessa sekä vaikuttavuusindikaattorien kehittämisessä. Selvityksen keskeisin kysymys on, onko kulttuuri- ja tiedeinstituuttien toiminta tällä hetkellä järjestetty niin, että vaikuttavuus suomalaiseen yhteiskuntaan on huomioitu parhaalla mahdollisella tavalla, sekä niin, että vaikuttavuuden toteutumista voidaan kunnolla seurata.

Selvityksen keskeisiä aineistoja ovat kulttuuri- ja tiedeinstituuttien strategiat, toimintasuunnitelmat, toimintakertomukset ja tilinpäätökset. Lisäksi toteutetaan sähköinen kysely kaikille instituuteille sekä mahdollisesti toinen kysely rajatummalle toimijajoukolle. Tämän lisäksi haastatellaan tapaustutkimusosuuteen kuuluvien instituuttien johtajia, valtionhallinnon edustajia, joidenkin instituuttien hallitusten puheenjohtajia sekä keskeisten sidosryhmien toimijoita (taiteen tiedotuskeskukset, kulttuurivientitoimijat, Suomen Akatemia).

Hankkeen työntekijä toimi Cuporen projektitutkija Riina Kontkanen. Hänen tukenaan toimivat asiantuntijoina Cuporen tutkimusjohtaja Ritva Mitchell ja dosentti Pasi Saukkonen. Hankkeella oli nimetty ohjausryhmä, jonka jäseninä ovat Kontkasen, Mitchellin ja Saukkosen lisäksi Riitta Heinämaa (Suomen Viron-instituutti), Raila Kehälinna (Työ- ja elinkeinoministeriö), Anu Leinonen (Suomen Lähi-idän instituutin säätiö), Sanna Rekola (Tanssin tiedotuskeskus ry), Mervi Tiensuu-Nylund (Opetus- ja kulttuuriministeriö) sekä Ilmi Villacís (Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry).

Hankkeen tutkijat

Tutustu myös näihin hankkeisiin