Webbseminarium: Samspelets regler – Yhteiset pelisäännöt 21.4. kl. 14–16

Nyheter   29.3.2021  

Fonder och stiftelser är inflytelserika kulturpolitiska aktörer och betydande finansiärer av kultur och bildning. Särskilt konstnärer och arbetsgrupper får stöd av stiftelser, men även samfund och föreningar – civilsamhället eller tredje sektorn – är i tätt samarbete med stiftelsefältet. Webbseminariet Samspelets regler fokuserar på samspelet mellan stiftelserna och den tredje sektorns organisationer.

Tid: onsdag 21 april 2021 kl. 14-16 

Du kan se inspelningen av webbseminariet Samspelets regler på YouTube. Inspelningen kan ses fram till den 6.5.2021.

I webbseminariet söker man svar på följande frågor:

  • Vilken betydelse har stiftelsefinansieringen för den tredje sektorns kultur- och bildningsorganisationer?
  • Hurdant är samspelet mellan finansiärer och de finansierade och vad grundas samverkan på?
  • Är det möjligt att följa upp stiftelsefinansieringens effekter och genomslag i det civilsamhället?
  • Vilka är samspelets regler och hur kan de utvecklas i en osäker framtid?

Under webbseminariet presenteras de centrala resultaten i Kulturpolitiska forskningscentret Cupores forskning. Samtidigt lanseras forskningsrapporten Samspelets regler – stiftelsefinansieringens betydelse för finländska kultur- och bildningsorganisationers verksamhet. I diskussionen om rapportens teman deltar representanter för medverkande stiftelser och organisationer samt forskare. Webbseminariet är tvåspråkigt (svenska och finska). Seminariet tolkas också till finlandssvensk teckenspråk.

Webbseminariet är öppet för alla som är intresserade av kulturfältets och den tredje sektorns finansiering och framtid. Välkomna!

Program

14.00  Öppning av webbseminariet och introduktion

Stefan Björkman, vd, Föreningen Konstsamfundet

Liisa Suvikumpu, vd, Stiftelser och fonder rf

Mikaela Nylander, styrelseordförande, Svenska kulturfonden

Marjo Mäenpää, direktör, Kulturpolitiska forskningscentret Cupore

14.10   I kugghjulens samspel

Maria Hirvi-Ijäs, specialforskare, Kulturpolitiska forskningscentret Cupore

Vappu Renko, forskare, Kulturpolitiska forskningscentret Cupore

Emmi Lahtinen, forskare, Kulturpolitiska forskningscentret Cupore

14.30   Kommentarer

Petri Ruuskanen, universitetslektor, Jyväskylän yliopisto 

Linnéa Henriksson, forskardoktor, Åbo Akademi

14.50    Paneldiskussion: Hur går vi vidare – vilka hinder och flaskhalsar finns det?

Sören Lillkung, vd, Svenska kulturfonden

Juhana Lassila, ombudsman, Suomen Kulttuurirahasto

Mari Pennanen, verksamhetsledare, Förbundsarenan

Piritta Puhto, kurator, BioArt Society

15.50    Summering

Liisa Suvikumpu, vd, Stiftelser och fonder rf

Stefan Björkman, vd, Föreningen Konstsamfundet

Webbseminariet spelas in. Du kan se inspelningen på Cupores webbsida.

Förfrågningar:

Maria Hirvi-Ijäs, maria.hirvi-ijas@cupore.fi, 050 463 5575

Anu Oinaala, anu.oinaala@cupore.fi, 050 463 5636

Mia Smulter, mia.smulter@kulturfonden.fi, 0400 774 500

Läs rapporten Samspelets regler på Cupores webbsidor:

Maria Hirvi-Ijäs, Vappu Renko och Emmi Lahtinen 2021. Samspelets regler. Stiftelsefinansieringens betydelse för finländska kultur- och bildningsorganisationers verksamhet. Cupores webbpublikationer 66. Kulturpolitiska forskningscentret Cupore.

Rapporten på finska:

Maria Hirvi-Ijäs, Vappu Renko ja Emmi Lahtinen 2021. Yhteiset pelisäännöt. Säätiörahoituksen merkitys kulttuuri- ja sivistysjärjestöjen toiminnassa. Cuporen verkkojulkaisuja 66. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore

Närmare information om forskningsprojektet Fondfinansieringens betydelse och verkan för finländska kultur- och bildningsorganisationers verksamhet på Cupores webbsidor.

Arrangörer: Kulturpolitiska forskningscentret Cupore i samarbete med Svenska kulturfonden, Föreningen Konstsamfundet, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Svenska folkskolans vänner och Stiftelsen Tre Smeder

kuuden säätiön logot

Bild: Freepik

Forskare