Webinaari: Yhteiset pelisäännöt – Samspelets regler 21.4. klo 14–16

Uutiset   29.3.2021  

kuvituskuva, jossa värikkäät hammasrattaat

Säätiöt ja rahastot ovat Suomessa tärkeitä kulttuuripoliittisia vaikuttajia ja merkittäviä kulttuuri- ja sivistysalan rahoittajia. Ne tukevat erityisesti taiteilijoita ja työryhmiä, mutta toimivat myös tiiviissä yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan, yhteisöjen ja yhdistysten, kanssa. Yhteiset pelisäännöt -webinaari keskittyy säätiöiden ja niiden rahoittamien kolmannen sektorin toimijoiden väliseen vuorovaikutukseen.

Aika: keskiviikko 21.4.2021 klo 14–16

Webinaarin tallenne on katsottavissa Cuporen YouTube-kanavalla. Tallenne on saatavilla 6.5.2021 saakka.

Webinaarissa haetaan vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

  • Mikä on säätiörahoituksen merkitys kolmannen sektorin kulttuuri- ja sivistysorganisaatiolle?
  • Minkälaista vuorovaikutusta rahoittajan ja rahoitetun välillä on, ja mihin yhteistyö perustuu?
  • Onko säätiörahoituksen vaikutusta ja vaikuttavuutta kansalaisyhteiskunnassa mahdollista seurata?
  • Mitkä ovat toimijoiden yhteiset pelisäännöt ja miten niitä voidaan kehittää epävarmoissa tulevaisuusnäkymissä?

Webinaarissa esitetellään Cuporen tutkimushankkeen keskeisiä tuloksia sekä julkistetaan tutkimusraportti Yhteiset pelisäännöt – säätiörahoituksen merkitys suomalaisille kulttuuri- ja sivistysorganisaatioille. Raportin teemoista keskustelemassa on säätiöiden ja kolmannen sektorin organisaatioiden edustajia sekä tutkijoita. Webinaari on kaksikielinen (ruotsi ja suomi).

Webinaari on avoin kaikille kulttuuri- ja sivistysalan sekä kolmannen sektorin rahoituksesta ja tulevaisuudesta kiinnostuneille. Tervetuloa!

Ohjelma

14.00   Webinaarin avaus ja alkusanat

Stefan Björkman, toimitusjohtaja, Föreningen Konstsamfundet

Liisa Suvikumpu, toimitusjohtaja, Säätiöt ja rahastot ry

Mikaela Nylander, hallituksen puheenjohtaja, Svenska kulturfonden

Marjo Mäenpää, johtaja, Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore

14.10  Vuorovaikutuksen rattaissa

Maria Hirvi-Ijäs, erikoistutkija, Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore

Vappu Renko, tutkija, Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore

Emmi Lahtinen, tutkija, Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore

14.30  Kommenttipuheenvuoro

Petri Ruuskanen, yliopistonlehtori, Jyväskylän yliopisto

Linnéa Henriksson, tutkijatohtori, Åbo Akademi

14.50  Paneelikeskustelu: Miten tästä eteenpäin – esteitä ja pullonkauloja?

Sören Lillkung, toimitusjohtaja, Svenska kulturfonden

Juhana Lassila, asiamies, Suomen Kulttuurirahasto

Mari Pennanen, toiminnanjohtaja, Förbundsarenan

Piritta Puhto, kuraattori, BioArt Society

15.50  Webinaarin päätös

Liisa Suvikumpu, toimitusjohtaja, Säätiöt ja rahastot ry

Stefan Björkman, toimitusjohtaja, Konstsamfundet

Webinaari taltioidaan ja se on katsottavissa jälkeenpäin Cuporen verkkosivuilla.

Tiedustelut:

Maria Hirvi-Ijäs, maria.hirvi-ijas@cupore.fi, 050 463 5575

Anu Oinaala, anu.oinaala@cupore.fi, 050 463 5636

Mia Smulter, mia.smulter@kulturfonden.fi, 0400 774 500

Lataa Yhteiset pelisäännöt -tutkimusraportti Cuporen verkkosivuilta:

Maria Hirvi-Ijäs, Vappu Renko ja Emmi Lahtinen 2021. Yhteiset pelisäännöt. Säätiörahoituksen merkitys kulttuuri- ja sivistysjärjestöjen toiminnassa. Cuporen verkkojulkaisuja 66. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore

Ruotsinkielinen tutkimusraportti Samspelets regler Cuporen verkkosivuilla:

Maria Hirvi-Ijäs, Vappu Renko och Emmi Lahtinen 2021. Samspelets regler. Stiftelsefinansieringens betydelse för finländska kultur- och bildningsorganisationers verksamhet. Cupores webbpublikationer 66. Kulturpolitiska forskningscentret Cupore.

Lisätietoja tutkimushankkeesta Cuporen verkkosivuilla.

Webinaarin järjestää Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore, yhteistyössä Svenska kulturfonden, Föreningen Konstsamfundet, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Svenska Folkskolans Vänner ja Stiftelsen Tre Smeder

kuuden säätiön logot

Kuva: freepik

 

Tutkijat