Säätiörahoituksen merkitys ja vaikutus suomalaisten kulttuuri- ja sivistysjärjestöjen toiminnassa

Cuporessa toteutetaan viiden ruotsinkielisen säätiön toimesta kaksikielinen tutkimushanke säätiörahoituksen merkityksestä kulttuuri- ja sivistysjärjestöjen toiminnalle. Tilaajat ovat Svenska kulturfonden, Konstsamfundet, Svenska folkskolans vänner, Stiftelsen för Brita Maria Renlunds minne sekä Stiftelsen Tre Smeder. Mukaan kutsutut suomenkieliset säätiöt ovat Suomen Kulttuurirahasto, Koneen säätiö, Jane ja Aatos Erkon säätiö, Jenny ja Antti Wihurin rahasto sekä Alfred Kordelinin säätiö. 

Tutkimushankkeen tavoitteena on kerätä tietoa säätiörahoituksen merkityksestä kolmannen sektorin kulttuuri- ja sivistysjärjestöjen toiminnassa. Hanke tukee säätiöiden tarvetta saada lisää tietoa rahoituksen vaikutuksista suhteessa tavoitteisiinsa, sääntöihinsä ja profiileihinsa. Kaksikielisessä hankkeessa pyritään tuomaan esille laajempi kuva säätiöiden roolista kulttuuri- ja sivistysalalla. Hankkeen tutkimuskonteksti koskee järjestökenttää sekä laajemmin kolmannen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan kehitystä.

Hankkeen loppuraportti julkaistaan alkuvuodesta 2021. Hankkeessa toimivat erikoistutkija Maria Hirvi-Ijäs, tutkijat Vappu Renko ja Emmi Lahtinen.

Maria Hirvi-Ijäs
Maria Hirvi-Ijäs Erikoistutkija

+358 50 463 5575 Tutkijaprofiili »

Vappu Renko
Vappu Renko Tutkija, VTM, FM

+358 50 566 0360 Tutkijaprofiili »

Emmi Lahtinen
Emmi Lahtinen Tutkija FM, TaM

+358 50 556 0414 Tutkijaprofiili »