Yhteiset pelisäännöt

Säätiörahoituksen merkitys kulttuuri- ja sivistysjärjestöjen toiminnassa

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore toteutti vuosina 2020-2021 tutkimushankkeen, jonka tavoitteena oli tarkastella säätiörahoituksen merkitystä ja vaikutusta suomalaisten kulttuuri- ja sivistysjärjestöjen toiminnassa. Tutkimus toteutettiin vertailevana tapaustutkimuksena, jossa tarkasteltiin kymmentä säätiötä ja seitsemää kulttuuri- ja sivistysjärjestöä. Tutkimus tehtiin viiden säätiön -  Svenska kulturfonden, Konstsamfundet, Svenska folkskolans vänner, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne ja Stiftelsen Tre Smeder -  toimeksiannosta.

Viisi keskeistä johtopäätöstä:

  1. Säätiörahoituksen merkitys ja vaikutus syntyvät säätiöiden ja järjestöjen vuorovaikutuksessa.
  2. Säätiöillä on erilaisia rooleja suhteessa rahoittamiinsa kulttuuri- ja sivistysjärjestöihin.
  3. Säätiörahoituksen vaikuttavuuden seuranta ja arviointi edellyttävät säätiöiden roolien selkeyttämistä ja seuraamista rahoitusprosesseissa.
  4. Säätiörahoituksen luonne ja merkitys on erilainen suomenkielisellä ja ruotsinkielisellä järjestökentällä.
  5. Säätiörahoituksella on väistämättä suhde julkiseen rahoitukseen.

Maria Hirvi-Ijäs, Vappu Renko ja Emmi Lahtinen 2021. Yhteiset pelisäännöt. Säätiörahoituksen merkitys kulttuuri- ja sivistysjärjestöjen toiminnassa. Cuporen verkkojulkaisuja 66. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore

ISBN 978-952-7200-59-9 (pdf); ISSN 1796-9263 (pdf)

Raportti on luettavissa kokonaisuudessaan myös ruotsiksi.

Maria Hirvi-Ijäs
Maria Hirvi-Ijäs Erikoistutkija

+358 50 463 5575 Tutkijaprofiili »

Vappu Renko
Vappu Renko Tutkija, VTM, FM

+358 50 566 0360 Tutkijaprofiili »

Emmi Lahtinen (toimivapaalla)
Emmi Lahtinen (toimivapaalla) Tutkija FM, Master of Design

Tutkijaprofiili »