Publikationer

Vi publicerar våra resultat i många olika former och i varierande omfattning. Utöver våra egna publikationsserier publicerar vi våra resultat i vetenskapliga publikationer och som sampublikationer. Största delen av våra publikationer finns bara på finska. Här kommer du att hitta alla våra publikationer som antingen publicerats på svenska och/eller har svenska sammandrag.

För en helhetsbild av våra publikationer ta en titt på vår sida publikationer på finska.