Tiedon visualisointi Sivu päivitetty viimeksi 1.2.2024

Suomalaisten näkemykset tekijänoikeusjärjestelmästä

Cupore selvitti suomalaisten näkemyksiä tekijänoikeusjärjestelmästä vuonna 2019-2020. Tässä yhteenvedossa esitellään tuloksia liittyen suomalaisten tekijänoikeustietämykseen, sisällön luvattomaan käyttöön, sekä mielipiteisiin tekijänoikeudesta. Kysely toteutettiin haastatteluna, ja siihen vastasi 1005 henkilöä. Aineisto painotettiin tämän jälkeen vastaamaan Suomen väestöä.

Tarkempi kuvaus tietojen koonnista, sisällöistä ja painotuksista sekä ohjeet Power BI-raportin käyttämiseen löytyvät materiaalin lopusta. Sisältöihin on lisätty soveltuva ruudunlukujärjestys ja vaihtoehtoiset tekstit, mutta palvelu ei mahdollista tekstien dynaamisuutta.

Liittyvät tutkimukset