Tutkimushanke Sivu päivitetty viimeksi 22.2.2024

Suuren yleisön näkemykset tekijänoikeusjärjestelmästä (2019-2020)

  • Hankkeen kesto: 2019 — 2020
  • Julkaisuja : 2

Tutkimushankkeessa tarkastellaan tekijänoikeusjärjestelmän toimivuutta suuren yleisön näkökulmasta.

Se on osa hankekokonaisuutta, jossa toteutetaan jatkuvaa Suomen tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden arviointia vuosittain vaihtuviin teemoihin pohjautuen. Hanke toteutetaan vuosien 2019–2020 aikana.

Teknologisen kehityksen myötä tekijänoikeuskysymykset koskettavat aiempaa selkeämmin suurta yleisöä. Tekijänoikeuden alaisia sisältöjä on laajasti saatavilla erilaisten internet-palveluiden kautta ja eri medioiden välityksellä. Eri tyyppisiä sisältöjä myös jaetaan internet-alustoilla ja itse tuotettuun sisältöön saatetaan liittää muiden teoksia. Digitaalisessa muodossa olevien sisältöjen käyttämiseen ja jakamiseen voi liittyä oikeudellista epävarmuutta.

Tutkimus koostuu usean erillisen aihepiirin tarkastelusta. Tietoa kerätään tekijänoikeusjärjestelmään liittyvistä näkemyksistä ja mielipiteistä, tekijänoikeustietämyksestä, sekä teosten luvallisesta ja luvattomasta käytöstä. Tutkimuksessa huomioidaan suuren yleisön rooli sekä teosten loppukäyttäjänä että uusien teosten luojana ja välittäjänä erityisesti internetissä.

Tutkimusaineiston keruu toteutetaan kyselymenetelmää käyttäen. Tavoitteena on tuottaa objektiivisesti analysoitua ja luotettavaa tietoa julkisen keskustelun taustaksi sekä poliittisen päätöksenteon tarpeisiin.

 

Hankkeen tutkijat

Tutustu myös näihin hankkeisiin