Suomalaisten näkemykset tekijänoikeusjärjestelmästä

Cuporen tietovihko 4

Cupore selvitti vuosina 2019–2020 toteuttamassaan tutkimushankkeessa tekijänoikeusjärjestelmän toimivuutta suuren yleisön näkökulmasta. Painopisteenä oli digitaalisessa ympäristössä tapahtuva sisällön käyttö. Digitaalisessa ympäristössä suurelle yleisölle on muodostunut uuden tyyppisiä tekijänoikeudellisesti relevantteja rooleja sisältöjen loppukäyttäjänä ja välittäjinä, sekä uusien teosten luojana. Tämä tietovihko kiteyttää tutkimushankkeen keskeiset tulokset. Tietovihkon pohjana on kattava raportti Suomalaisten näkemykset tekijänoikeusjärjestelmästä (2020).

Tietovihko sisältää seuraavat teemat:

  • Tekijänoikeudellisten sisältöjen käyttö digitaalisessa ympäristössä
  • Suomalaisten tekijänoikeustietämys
  • Tekijänoikeudellisten sisältöjen luvaton käyttö
  • Luvattoman käytön motiivit
  • Sisältöjen luova jatkokäyttö
  • Tekijänoikeusjärjestelmään liittyvät käsitykset ja mielipiteet
  • Miten tästä eteenpäin: johtopäätökset ja suositukset

 

 

 

Tietovihkosta on saatavilla myös englanninkielinen versio.

Tutkimushanke suomalaisten tekijänoikeusjärjestelmää koskevista näkemyksistä oli osa Cuporen toteuttamaa Suomen tekijänoikeusjärjestelmän säännöllistä arviointia, joka perustuu vuosittain vaihtuviin teemoihin. Arviointityön taustalla on Cuporessa aiemmin muodostettu arviointimetodologia.

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat