Suomen tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden arviointi

Hankekokonaisuus

Cuporessa toteutetaan jatkuvaa Suomen tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden arviointia vuosittain vaihtuviin teemoihin pohjautuen. Samalla kehitetään järjestelmän arviointia tukemaan entistä paremmin poliittista päätöksentekoa sekä strategista suunnittelua. Arvioinnit perustuvat Tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden arviointihankkeessa tehtyyn metodologiatyöhön.

Hankekokonaisuuden tarkoituksena on tuottaa laaja ja jatkuvasti päivitetty tietopohja tekijänoikeusjärjestelmän toimivuudesta. Näin edistetään tekijänoikeusjärjestelmän avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä lisätään ymmärrystä järjestelmän toiminnasta.

Jatkuva arviointityö alkoi vuonna 2018.

Tiina Kautio
Tiina Kautio Projektipäällikkö, KTM

+358 50 4300658 Tutkijaprofiili »

Nathalie Lefever (on leave)
Nathalie Lefever (on leave) Researcher, LL.M.

Tutkijaprofiili »

Katja Oksanen-Särelä
Katja Oksanen-Särelä Tutkija, VTM, LuK

+358 50 505 6414 Tutkijaprofiili »