Tutkimushanke Sivu päivitetty viimeksi 22.2.2024

Tekijänoikeuskysymykset opetustoiminnassa (2018-2019)

  • Hankkeen kesto: 2018 — 2019
  • Julkaisuja : 1

Cupore toteutti vuosien 2018 ja 2019 aikana Tekijänoikeuskysymykset opetustoiminnassa -tutkimushankkeen, jossa tarkasteltiin teosten saatavuuteen ja käyttöön liittyviä kysymyksiä opetustoiminnassa.

Tutkimuksen tavoitteena oli kerätä tietoa mm.

•     tekijänoikeuteen liittyvästä opetuksesta peruskouluissa,

•     tekijänoikeuteen liittyvän tiedon saatavuudesta opettajille,

•     tekijänoikeudella suojatun materiaalin käytön laajuudesta,

•     opettajien kokemuksista ja mielipiteistä tekijänoikeudella suojatun materiaalin käyttöön liittyen, sekä

•     teosten käyttöön liittyvistä ongelmatilanteista.

Tutkimuksen tuloksena syntyi uutta tietoa tekijänoikeustietämyksen tasosta sekä tekijänoikeudella suojatun materiaalin käyttöön liittyvistä haasteista oppilaitoksissa.

 

Hanke on osa Suomen tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden arviointi -hankekokonaisuutta, jossa toteutetaan jatkuvaa Suomen tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden arviointia vuosittain vaihtuviin teemoihin pohjautuen.

Hankkeen tutkijat

Tutustu myös näihin hankkeisiin