Tutkimushanke Sivu päivitetty viimeksi 23.2.2024

Suomen tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden arviointi

  • Hankkeen kesto: 2018
  • Julkaisuja : 8

Cuporessa toteutetaan jatkuvaa Suomen tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden arviointia vuosittain vaihtuviin teemoihin pohjautuen. Samalla kehitetään järjestelmän arviointia tukemaan entistä paremmin poliittista päätöksentekoa sekä strategista suunnittelua.

Arvioinnit perustuvat Tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden arviointihankkeessa tehtyyn metodologiatyöhön.

Hankekokonaisuuden tarkoituksena on tuottaa laaja ja jatkuvasti päivitetty tietopohja tekijänoikeusjärjestelmän toimivuudesta. Näin edistetään tekijänoikeusjärjestelmän avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä lisätään ymmärrystä järjestelmän toiminnasta.

Jatkuva arviointityö alkoi vuonna 2018.

Hankkeen tutkijat

Tutustu myös näihin hankkeisiin