Tutkimushanke Sivu päivitetty viimeksi 22.2.2024

Tekijänoikeuden yhteishallinnointi (2020–2021)

  • Hankkeen kesto: 2020 — 2021
  • Julkaisuja : 2

Hankkeessa tarkastellaan tekijänoikeuden yhteishallinnointia Suomessa. Se on osa hankekokonaisuutta, jossa toteutetaan jatkuvaa Suomen tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden arviointia vuosittain vaihtuviin teemoihin pohjautuen.

Hanke toteutetaan vuosien 2020–2021 aikana.

Tekijänoikeuden yhteishallinnointiorganisaatiot ovat keskeisiä toimijoita tekijänoikeusjärjestelmässä. Ne myöntävät lisenssejä ja hallinnoivat tekijänoikeustuloja oikeudenhaltijoiden puolesta. Yhteishallinnointi voi siten vähentää transaktiokustannuksia ja edistää teosten saatavuutta. Tutkimus käsittelee yhteishallinnointiorganisaatioiden toimintaa ja käytäntöjä erityisesti oikeudenmukaisuuden ja tehokkuuden näkökulmista.

Hankkeen ensimmäisessä osassa tarkastellaan tekijänoikeuden yhteishallinnoinnin organisoitumista ja toimivuutta. Siinä muodostetaan kokonaiskuva Suomessa toimivien tekijänoikeuden yhteishallinnointiorganisaatioiden toiminnasta ja sopimuskäytännöistä sekä kootaan tietoa niiden keräämistä ja tilittämistä tekijänoikeusrahavirroista.

Hankkeen toinen osa käsittelee sitä, miten yhteishallinnointiorganisaatioiden toiminnassa täyttyvät eri yleisesti hyväksytyt hyvän hallintotavan periaatteet. Arviointi perustuu Cuporen julkaisuun Assessing Governance in the Context of Copyright Systems (suom. Tekijänoikeusjärjestelmän arviointi hyvän hallintotavan periaatteiden näkökulmasta), jossa on määritetty arviointikehikko tekijänoikeusjärjestelmän hallinnoinnin arvioimiseksi kansallisella tasolla.

Analyysi perustuu kirjallisiin lähteisiin ja verkkoaineistoon, sekä haastattelu- ja kyselytutkimukseen. Tavoitteena on tarjota objektiivisesti analysoitua ja luotettavaa tietoa julkista keskustelua ja poliittista päätöksentekoa varten.

Hankkeen tutkijat

Tutustu myös näihin hankkeisiin