Assessing Governance in the Context of Copyright Systems - Second Edition

Julkaisu Assessing Governance in the Context of Copyright Systems (suom. Tekijänoikeusjärjestelmän arviointi hyvän hallintotavan periaatteiden näkökulmasta) käsittelee eri tapoja arvioida tekijänoikeusjärjestelmän hallinnointia kansallisella tasolla. Päätöksenteon prosessien tarkastelu on keskeinen osa tekijänoikeusjärjestelmän kokonaisvaltaista arviointia. Yleisesti hyväksyttyjen hyvän hallintotavan periaatteiden noudattaminen luo päätöksenteolle eettisen pohjan, edistää päätöksenteon prosessien toimivuutta ja auttaa julkisen sektorin toimijoita saavuttamaan lainsäädännölliset ja hallinnolliset päämääränsä.

Julkaisussa 1) käsitellään hyvän hallintotavan määritelmää tekijänoikeusjärjestelmän kontekstissa, 2) kuvataan tekijänoikeusjärjestelmän arviointiin soveltuvia hyvän hallintotavan periaatteita, ja 3) esitetään lista kysymyksiä tekijänoikeusjärjestelmän hallinnon arviointia varten julkisissa instituutioissa ja tekijänoikeuden yhteishallinnointiorganisaatioissa.

Julkaisun toinen, uudistettu laitos korvaa ensimmäisen, kesäkuussa 2017 julkaistun version.

Tekijänoikeusjärjestelmän arviointi hyvän hallintotavan periaatteiden näkökulmasta voidaan nähdä omana tutkimusalueenaan laajemmassa tekijänoikeusjärjestelmän arvioinnin kokonaisuudessa.

Tiina Kautio & Nathalie Lefever 2018. Assessing Governance in the Context of Copyright Systems - Second Edition. Cupore webpublications 45.

ISBN 978-952-7200-27-8 (pdf), ISSN 1796-9263 (pdf)

Tiina Kautio
Tiina Kautio Projektipäällikkö

+358 50 4300658 Tutkijaprofiili »

Nathalie Lefever
Nathalie Lefever Researcher

+358 50 304 8761 Tutkijaprofiili »