Tutkimushanke Sivu päivitetty viimeksi 22.2.2024

Tekijänoikeusjärjestelmän arviointi päätöksenteon tukena (2016-2018)

  • Hankkeen kesto: 2016 — 2018
  • Julkaisuja : 3

Vuosina 2016-2018 toteutetun hankkeen tavoitteena oli kehittää päätöksentekoa tukevaa tekijänoikeusjärjestelmän arviointi- ja analyysityötä Suomessa. Hanke perustui Cuporen tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden arviointihankkeessa (2009-2016) tehtyyn metodologiatyöhön.

Hankkeessa toteutettiin yleinen analyysi Suomen tekijänoikeusjärjestelmän toimivuudesta pohjautuen Cuporessa aiemmin toteutettuun tutkimukseen sekä muodostettiin indikaattorijoukko Suomen tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden jatkuvaan seurantaan. Lisäksi arvioitiin järjestelmän toimivuutta hyvän hallintotavan periaatteiden näkökulmasta.

Tarkoituksena oli koota tietoa Suomen tekijänoikeusjärjestelmän piirteistä ja tuottaa luotettava tietopohja järjestelmän toimivuudesta. Työn päämääränä oli edistää tekijänoikeusjärjestelmän avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä lisätä ymmärrystä järjestelmän toimivuudesta.

Hankkeen tutkijat

Tutustu myös näihin hankkeisiin